VSK “besturen met een visie”

VSK “besturen met een visie”

Voor de KNKB kaatsacademie heeft defilmploeg.nl de film VSK “besturen met een visie” gemaakt.

Wat is het Veilig Sport Klimaat?

Het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken. De sportbonden en NOC*NSF willen samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Ook de KNKB doet mee!

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen. De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport.. Daarom gaan we samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.

Het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF (met KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers) en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep.

Website VSK:  http://www.veiligsportklimaat.nl

CIOS watersport geeft zeilles in valkenUitreiking Kaatsen en Fierljeppen diploma

WAT WORDT JOUW VERHAAL?

LATEN WE EENS AFSPREKEN