Teaser Sport Fryslân

Categorie

Camera, montage, special effects, DTP

Project

Klant: Sport Fryslân
Bureau: DFP
Camera: Richard Ferwerda
Montage: DFP
Special effects: DFP

Wat hebben we gedaan

Sport Fryslân heeft ons gevraagd een film te maken over de inzet van de buurtsportcoach binnen het sociaal domein.
De film is vertoond op het symposium voor het vakoverleg Sport en Bewegen Fryslân.

Wat kan DFP voor u betekenen?
Timelapse DokkumDDFK Gemeenten

WAT WORDT JOUW VERHAAL?

LATEN WE EENS AFSPREKEN