De 4 Fryske Sporten

Fryske Sporten

4 Friese sporten

It Fryske Hynder

Skûtsjesilen

Fierljeppen

Kaatsen met de zachte bal

Categorie

DVD productie, layout, fotografie,video

productie

Project

Klant: Provincie Fryslân/Cios
Bureau: DFP
Technische realisatie: DFP

Wat hebben we gedaan

Voor de stimulering van de Friese sporten in het basisonderwijs en het behoud van het cultureel erfgoed heeft DFP promotie dvd’s van vier Friese sporten mogen maken. Deze promotie dvd’s zijn tot stand gekomen door een samenwerking van het CIOS Heerenveen/Leeuwarden, de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond, de Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden Stamboek”, Frysk Ljeppers Boun, de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen en met ondersteuning van de Provincie Fryslân.

Wat kan DFP voor u betekenen?
Fryske sport in dyn klasseVocalgroep Choral

WAT WORDT JOUW VERHAAL?

LATEN WE EENS AFSPREKEN