Klaas Adema Mastenmaker

Klaas Adema Mastenmaker

In het kader van de Skûtsjesilen DVD en de serie “Friese oude ambachten” welke De Filmploeg in eigen beheer produceert, was De Filmploeg vandaag in Drachten bij Scheepsbouw O.H. van der Werff.
Hier was de uitzonderlijke vakman en mastenmaker Klaas Adema bezig met het maken van de nieuwe mast voor het Skûtsje De Jonge Trijntje.

Stichting ‘De Jonge Trijntje’ bestaat uit een enthousiaste groep mensen die dit Bûtenstfallaatster skûtsje, uit 1909, als varend cultureel erfgoed wil behouden voor de toekomst. Het doel is het skûtsje ‘De Jonge Trijntje’ in oorspronkelijke staat terug te brengen. Destijds had dit skûtsje uit Drachten een belangrijke verbindende functie en bracht het mensen bij elkaar. Dat gaat ze nu weer doen. U kunt hier kennis maken met het project en de historie, lezen welke activiteiten er op stapel staan en welke mensen dit unieke project mogelijk maken als sponsor en/of medewerker. Voor kinderen volgt nog een speciale pagina waarop van alles te ontdekken valt over het skûtsje, het leven op het water in de vorige eeuw en de spannend avonturen van ’trijntje’.
http://www.dejongetrijntje.nl/

Op vrijdag 15 augustus vond een bijzondere gebeurtenis plaats op het landgoed van Barones van Harinxma thoe Slooten te Beetsterzwaag. Daar waar in 1909 Jan Oebeles van der Werff het bos in ging voor het kappen van een geschikte lariks als mast voor het skûtsje De Jonge Trijntje, ging nu zijn achterkleinzoon Haiko van der Werff ruim 100 jaar later hetzelfde doen voor dit roefschip, dat door hem wordt gerestaureerd op dezelfde werf aan het Buitenstvallaat te Drachten.

Op een mooie voorjaarsdag mochten mastenmaker Klaas Adema en scheepsbouwer Haiko van der Werff alvast met bosbeheerder Gerald Kragt in het bos van de barones op zoek naar een geschikte Europese lariks. Zij vonden er twee vlak naast elkaar. De ene lariks met een hoogte van rond de 20 meter heeft een mooie rechte stam, van de boom er naast was in de november storm van 2013 de kruin geknakt. De mannen waren het er snel over eens, dat de gave boom geschikt is om daaruit de mast te maken, de gehavende boom wordt geschikt bevonden voor de giek. Het bestuur van de stichting De Jonge Trijntje heeft daarna contact gezocht met de adelijke familie. Tot groot genoegen gaven de barones en haar echtgenoot toestemming en wilden deze bomen schenken omdat het van groot cultuurhistorische belang is voor Drachten. Nadat de bomen waren omgezaagd bleek dat zij beide in goede staat verkeren en zeer geschikt zijn voor het rondhout van het skûtsje De Jonge Trijntje

De Bios Drachten en de FilmploegInterview Keimpe Strikwerda

WAT WORDT JOUW VERHAAL?

LATEN WE EENS AFSPREKEN