Keuring grootzeil Skûtsje Eernewoude

Keuring grootzeil Skûtsje Eernewoude

Vandaag was de filmploeg wederom bij zeilmakerij De Vries Sails te Makkum. Vandaag was de dag dat het nieuwe grootzeil van het Skûtsjes Eernewoude moest worden gekeurd door de Commissie Amels, de Commissie Amels waakt over de originaliteit van de SKS Skûtsjes.

Zeilmakerij De Vries Sails MakkumZeilschool Pean te Nes Akkrum

WAT WORDT JOUW VERHAAL?

LATEN WE EENS AFSPREKEN