Kaatsen Joure VSK

Kaatsen Joure VSK

In het kader van VSK Veilig Sport Klimaat heeft de filmploeg.nl vandaag opnamen gemaakt in Dronrijp bij Sportclub VvV Sjirk de Wal.

Iedere week beleef je samen met miljoenen andere Nederlanders waarschijnlijk veel plezier aan sport. Is het niet als sporter, dan wel als vrijwilliger of toeschouwer. Vaak is de sfeer op en rond het veld, baan of bad prima, maar zo nu en dan komt helaas ook ongewenst gedrag en soms zelfs agressie of geweld voor.
Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier sport en jezelf kan zijn.

Huldiging Earnewâldster Skûtsje 2014Interview Geert Teitsma CIOS Contract

WAT WORDT JOUW VERHAAL?

LATEN WE EENS AFSPREKEN