It Fryske Hynder

It Fryske Hynder

Vrijdag 10 januari, is tijdens de hengstenkeuring in het WTC te Leeuwarden, de DVD “it Fryske Hynder” gepresenteerd en uitgereikt aan gedeputeerde mevrouw Schokker van de Provincie Fryslân.
Deze DVD is in opdracht van het CIOS Heerenveen gemaakt in het kader van de stimulering Fryske sporten en met financiele ondersteuning van de Provincie Fryslan tot stand gekomen.

Centraal in de DVD staat de promotie van it Fryske hynder en de paardensport in het algemeen, maar daarnaast wordt in de presentatie aandacht besteed aan het belang van ruiterfitheid.
De presentatie van de DVD maakt onderdeel uit van een clinic die verzorgd wordt door Tjalling en Berber van den Berg van CIOS Heerenveen met als onderwerp “ECO coaching en het belang van fysieke en mentale weerbaarheid”.

Wat dat betreft is het leuk te vermelden dat Adelinde Cornelissen al ruim 2 jaar bij het CIOS Heerenveen traint om fysiek en mentaal sterker te worden en dat ook Damian Zwiers, de winnaar van de BIT-dagen 2013 in Drachten, van start gaat met dit traject bij het CIOS Heerenveen.

De DVD is afgelopen jaar in samenwerking met het KFPS tot stand gekomen en zal breed worden verspreid.
CIOS Heerenveen werkt al een aantal jaren aan de stimulering van de Fryske sporten in het algemeen en de verankering daarvan in het onderwijs in het bijzonder.
Het CIOS is begonnen met kaatsen en op dit moment leidt CIOS Heerenveen trainers fierljeppen op. Na it Fryske hynder wordt de komende weken gestart met het skutsjesilen.

Uitreiking aan gedeputeerde mevrouw Schokker van de Provincie Fryslân.

Opnamen nieuwe ECO Coach filmOpnamen Jelle Eijzenga Fysio gestart

WAT WORDT JOUW VERHAAL?

LATEN WE EENS AFSPREKEN