Interview Pieter Bult

Interview Pieter Bult

Voor de film Fierljeppen, heeft de filmploeg.nl vandaag een interview opgenomen met Pieter Bult.

Pieter Bult is de voorzitter van de Nederlandse Fierljep Bond.

Jaarvegadering SKS WoudsendCIOS cursisten klein keuzevak Fierljeppen

WAT WORDT JOUW VERHAAL?

LATEN WE EENS AFSPREKEN